«Αρχίζει να φαίνεται η ψηφιακή πρόοδος στην Ελλάδα»

Ανακοινώθηκε σήμερα, Τετάρτη, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο δείκτης «Digital Economy and Society Index» (DESI 2022), που αξιολογεί την ψηφιακή μεταρρύθμιση της οικονομίας και της κοινωνίας των κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τα στοιχεία του προηγούμενου έτους, δηλαδή εν προκειμένω του 2021.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που τονίζουν ότι τα ευρήματα του δείκτη αφορούν σε μεγάλο βαθμό την περασμένη χρονιά, «ξεκίνησε να αποτυπώνεται η πρόοδος της Ελλάδας, κατ’ αρχάς με την άνοδο των τηλεπικοινωνιών και, κατά δεύτερον, με την καταγραφή προόδου όσον αφορά στις ψηφιακές υπηρεσίες».

Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η Ελλάδα

Η θέση της χώρας κινήθηκε στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη κατάταξη, ωστόσο, όπως τονίζουν οι πηγές του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «η πρόοδος της Ελλάδας στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού, κάτι που βιώνει ο κάθε Έλληνας πολίτης και η κάθε επιχείρηση στην καθημερινότητά τους, δεν αντανακλάται ακόμα πλήρως στον δείκτη. Ωστόσο, στην έκθεση του 2022, η οποία κατά κύριο λόγο βασίζεται στα στοιχεία από τα μέσα του 2021, η Ελλάδα βρίσκεται για πρώτη φορά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε μια σειρά από κρίσιμες κατηγορίες».

Ο δείκτης DESI δείχνει δύο σημαντικά στοιχεία, «την ουσιαστική πρόοδο στον τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου και την σημαντική βελτίωση στον θεματικό δείκτη τηλεπικοινωνιών συνδεσιμότητας (connectivity)», αναφέρουν οι εν λόγω πηγές.

Πάντως, η πλήρης πρόοδος στον τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών του δημοσίου, «που είναι εμφανής και αποδεδειγμένη στην χώρα μας, για λόγους καθαρά μεθοδολογικούς και μόνο, δεν αποτυπώνεται ακόμα στον κεντρικό δείκτη, όπως σχολιάζουν οι ίδιοι οι συντάκτες της έκθεσης.

Μάλιστα, προσθέτουν, «συμπεριλαμβάνουν στην έκθεση επιπλέον στοιχεία και αναλύσεις, που αποτυπώνουν ειδικότερα και ευκρινέστερα την ραγδαία ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Δημοσίου», ενώ σχετικά με τον τομέα των τηλεπικοινωνιών, η έκθεση καταγράφει ότι «η Ελλάδα πραγματοποίησε σημαντική βελτίωση 5 θέσεων (22/27), βασιζόμενη κυρίως στην εξαιρετική επίδοση των υποδεικτών του 5G και την περαιτέρω βελτίωση των υποδεικτών της σταθερής ευρυζωνικότητας».

Όπως προσθέτουν οι πηγές του υπουργείου, «συγκεκριμένα, τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ στον δείκτη ‘connectivity’αυξήθηκε κατά 19,5%, ο ελληνικός δείκτης αυξήθηκε κατά 48,5%. Μάλιστα, δύο χρόνια πριν, η Ελλάδα ήταν πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ μόλις σε έναν υποδείκτη (αυτόν της κάλυψης 4G, ο οποίος και καταργήθηκε), τώρα όμως η Ελλάδα υπερβαίνει τον μέσο όρο της ΕΕ σε τρεις υποδείκτες, ενώ είναι ακριβώς στον μέσο όρο σε άλλον ένα. Ειδικά για τον υποδείκτη του 5G readiness, η Ελλάδα πρωτοπορεί στο 99% με τον Μ.Ο. της ΕΕ στο 56%».

Η έκθεση, επιπλέον, δείχνει κάποια πρόσθετα στοιχεία σχετικά με την δυναμική της Ελλάδας ως προς τις εγχώριες ψηφιακές υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς και στον κλάδο των κινητών επικοινωνιών, με έμφαση στη μετάβαση στα δίκτυα πέμπτης γενιάς.

«Αυτή η πρόοδος ξεκινά να αντανακλά ότι η χώρα επιλύει ψηφιακές εκκρεμότητες από το παρελθόν, καθώς ειδικά σε αυτούς τους δείκτες, η Ελλάδα βρίσκεται κατά βάση πάνω από τον ενωσιακό μέσο όρο, αποδεικνύοντας την ικανότητά της να καινοτομεί και να προσαρμόζεται άμεσα στις εξελίξεις, σε πυκνά χρονοδιαγράμματα», αναφέρουν οι πηγές του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησς, εξειδικεύοντας περισσότερο για τα δύο συγκεκριμένα πεδία στα οποία διαφαίνεται η αλλαγή στην Ελλάδα:

Δίκτυα 5G και τηλεπικοινωνίες

«Η Ελλάδα διακρίνεται και σε έναν αμιγώς καινοτόμο τομέα, που είναι το 5G. Ειδικότερα, όσον αφορά στη διάθεση του φάσματος (5Greadiness), η Ελλάδα βρίσκεται στο 99%, τη στιγμή που ο μέσος όρος της Ε.Ε. είναι μόλις 56%. Στον ενωσιακό μέσο όρο είναι η Ελλάδα και ως προς την κάλυψη με σήμα 5G (66%).

»Επιπλέον, αναφορικά με τις τηλεπικοινωνίες ευρύτερα, η έκθεση αναγνωρίζει ότι ‘η Ελλάδα βελτίωσε τις επιδόσεις της αναφορικά με τη συνδεσιμότητα’. Ειδικότερα, ‘σχετικά με τα σταθερά δίκτυα, η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο ως προς την κάλυψη των δικτύων υπερυψηλών ταχυτήτων (VHCN) και ταχείας ευρυζωνικότητας (NGA), φτάνοντας το ποσοστό του 92%, το οποίο είναι πάνω από τον ενωσιακό μέσο όρο’ σημειώνεται στην έκθεση».

Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες

«Η αύξηση του αριθμού των ενεργών χρηστών ψηφιακών υπηρεσιών (e-government) υπερβαίνει κατά πέντε μονάδες τον μέσο όρο της Ε.Ε.

»Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα αυξήθηκε το 2021 φτάνοντας στο 69% (από 67%), ενώ ο μέσος όρος στην Ε.Ε. βρίσκεται στο 64%.

»Επιπλέον, στον δείκτη DESI γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο gov.gr και τη συμβολή του στην εκθετική αύξηση των ψηφιακών συναλλαγών, σημειώνοντας ότι ‘ο αριθμός των ψηφιακών συναλλαγών το 2021 (566 εκατομμύρια) ήταν έξι φορές υψηλότερος σε σχέση με αυτόν του 2020 (94 εκατομμύρια)’.

»Αναφορικά με τις ψηφιακές υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις, τονίζεται πως ‘η πρόβλεψη για υπηρεσίες προς Έλληνες πολίτες και επιχειρήσεις βελτιώθηκε αισθητά το 2021’.

»Ωστόσο, στο DESI του 2022 δεν περιλαμβάνονται μετρήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται ανά διετία και αφορούν σε κατηγορίες, στις οποίες η Ελλάδα έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο.

»Ως εκ τούτου, και αναγνωρίζοντας το γεγονός της δυναμικής της χώρας, στην αναφορά του DESI 2022 περιλαμβάνεται έκθεση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου αποτυπώνεται συνολικά το άλμα που έχει συντελεστεί.

»Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι ‘από την αρχή της πανδημίας, η Ελλάδα έχει καταγράψει ουσιώδη πρόοδο στην ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

»Η Ελλάδα βαθμολογείται με 90, πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. που είναι 89 (ενώ του 2020 η Ελλάδα βαθμολογείτο με 68 έναντι 85 του μέσου όρου της Ε.Ε.).

»Όσον αφορά στις επιχειρήσεις, η Ελλάδα βαθμολογείται με 95, ελάχιστα κάτω από τον ενωσιακό μέσο όρο που ανέρχεται στο 97 (ενώ το 2020 η Ελλάδα βαθμολογείτο με 78 έναντι 95 του ενωσιακού μέσου όρου)».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ακόμα τρεις σημαντικές υποκατηγορίες:

1. Στις γυναίκες που εξειδικεύονται στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (21% έναντι 19%).

2. Στις πωλήσεις που πραγματοποιούν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μέσω διαδικτύου (20% έναντι 18%).

3. Στην ωρίμανση πολιτικών για τα ανοιχτά δεδομένα (82% έναντι 81%).

Σύμφωνα με τις πηγές του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αν και η μεθοδολογία που ακολουθεί η Επιτροπή επηρεάζει τη θέση στην οποία κατατάσσεται η Ελλάδα, σε κάθε περίπτωση ο στόχος είναι η διαρκής βελτίωση και εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας προς ένα ψηφιακό μέλλον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από

Πηγή: tanea.gr

Τελευταία νέα

Παιχνίδια πυρηνικού ολέθρου πάνω από Ζαπορίζια

Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται για όσα συμβαίνουν στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια ενώ ο Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA), Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι...

Πέθανε ο Διονύσης Σιμόπουλος, ο δάσκαλος που έφερε τους Ελληνες πιο κοντά στα άστρα

Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο Διονύσης Σιμόπουλος. Ήταν επίτιμος διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου, βραβευμένος για τη συνεισφορά του στην αστρονομική εκπαίδευση,...

Γάζα: Χωρίς φάρμακα, γιατρούς και ηλεκτρικό

«Η κατάσταση είναι πολύ άσχημη!». Ο διευθυντής του νοσοκομείου αλ-Σίφα στην Γάζα σημαίνει συναγερμό λέγοντας ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη φαρμάκων και ηλεκτροδότησης για να...

Μόσιαλος: Το νόημα της βραβευμένης με Πούλιτζερ φωτογραφίας «Το φιλί της ζωής»

Μια ανάρτηση εκανε ο Ηλίας Μόσιαλος, καθηγητής της Πολιτικής της Υγείας στο LSE,  η οποία δεν αφορούσε θέματα υγείας αλλά την ιστορία μιας διάσημης φωτογραφίας. Στην...

Και η Ουκρανία διαψεύδει ότι είχε ζητήσει την παρακολούθηση του τηλεφώνου του Νίκου Ανδρουλάκη

Μετά την Αρμενία και η Ουκρανία, δια μέσου του πρέσβη της στην Ελλάδα, Σεργκίι Σουτένκο, διαψεύδει ότι είχε ζητήσει να παρακολουθείται το τηλέφωνο του...

Σχετικές ιστορίες